Welkom op de website van gespecialieerd kindcentrum Westerwinde

Het gespecialiseerd kindcentrum Westerwinde is een openbare ontmoetingsschool voor speciaal onderwijs, met een SO- en een SBO afdeling. Tevens zijn er ketenpartners gevestigd binnen kindcentrum Westerwinde vanuit de zorg. Dit zijn kinderen vanuit Expertise Centrum Cosis en vanuit Elker/ Renn 4. De school valt onder het bestuur van Scholengroep Opron.

Binnen onze school leren we kinderen van jongs af aan om respect te hebben voor elkaar, andere geloven, levensovertuigingen en culturen. We willen verbinding en inleving bij de leerlingen bevorderen. Niet alleen in theorie, maar vooral in het leven van alledag, door met elkaar om te gaan en samen te leven. Kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Kindcentrum Westerwinde is daarmee een specialistisch kindcentrum voor kinderen! Onderlinge verschillen zijn er, blijven er en verdienen blijvend respect en aandacht, waarbij we uitgaan van elkaars verschillen én gelijkwaardigheid. We accepteren daarbij de ‘niet gelijkheid’, maar gaan uit van ‘gelijkwaardigheid’.

De ondersteuningsbehoeften van de kinderen zijn leidend, beschreven in de ontwikkelingsperspectiefplannen met daarin de doelen. Bij de omgang met kinderen is de vraag van kinderen essentieel: het antwoord zal gevonden worden in het ‘samen kijken, wat goed voor jou is’. Essentiële volgorde is voor ons:

kind – ouders – professional

Aankomende activiteiten

Weet je wat ons uniek maakt?

Hier werken wij aan

Samen met ouders, partners, medewerkers en leerlingen hebben we de koers, die we de komende jaren gaan varen, vastgesteld. In ons strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende jaren.

  • Onderwijs op maat
  • Duurzaam & doelgericht werken
  • Professioneel handelen 
  • Toekomstbestendig onderwijs 

Waar zitten wij eigenlijk?

Op zoek naar een baan in het onderwijs?

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.

Bekijk de vacatures van OPRON