Nieuwe leerlingen

Plaatsing en Passend Onderwijs.
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het samenwerkingsverband PO de wettelijke taak om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor plaatsing van een leerling in het speciaal basisonderwijs (SBO). Schoolbesturen vragen de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Welke plaatsingsdata zijn er bij ons?
Wij clusteren zoveel mogelijk rondom de volgende plaatsingsdata:
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag op of na 1 april

Hoe gaat het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde in zijn werk?
De aanvragende school levert het dossier bij ons aan.
Het schoolondersteuningsteam van het kindcentrum bekijkt/bespreekt het dossier en schrijft de zienswijze. In onze situatie zijn het de orthopedagoog en de interne begeleider samen. Deze schriftelijke zienswijze gaat terug naar de aanvragende school, die het complete dossier opstuurt naar de Commissie van Advies in Groningen.
De Commissie van Advies besluit of de leerling toelaatbaar is voor onze school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.