Medezeggenschapraad en klankbordgroep

De medezeggenschapsraden SO en SBO

Beide medezeggenschapsraden bestaan uit drie ouders en drie personeelsleden, die uit geledingen van de afdelingen zijn gekozen.

De raden vormen de brug tussen het bestuur en de school en richt zich vooral op allerlei beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en in het reglement van de MR. Kindcentrum Westerwinde is in beginsel opgebouwd uit twee fuserende scholen en heeft derhalve ook twee medezeggenschapsraden. Deze raden vergaderen een aantal keren op jaarbasis gezamenlijk. Dan worden KC brede, gezamenlijke onderwerpen die aan de orde zijn, besproken. Voor vragen of om contact te leggen met de MR kunt u mailen naar:

mr.westerwinde@opron.nl 

 

Met ingang van schooljaar 20-21 zal iedere afdeling een MR houden, die bij gezamenlijke en gemeenschappelijke onderwerpen samen overleggen.

 

Klankbordgroep

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we met een ‘klankbordgroep’ gestart. Deze ouders denken mee in zaken die er binnen de school aan de orde zijn in de vorm van tips en feedback. Samen met het schoolteam kunnen we dan zorgdragen voor een goede samenwerking met ouders/verzorgers binnen kindcentrum Westerwinde.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.