Andere groepsbenamingen nieuwe schooljaar

6 juli 2022

Hallo ouder(s)/verzorger(s),

Morgen wordt de definitieve groepsindeling bekend gemaakt. Komend schooljaar hebben alle groepen de naam van een kleur: 

We doen mee aan een landelijk onderwijsproject: Westerwinde heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een Gespecialiseerd Kindcentrum, waarin de schotten tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs worden opgeheven. Kinderen krijgen meer en meer onderwijs aangeboden dat aansluit bij hun ondersteuningsbehoefte en worden op basis hiervan ingedeeld in het onderwijs. Onze missie luidt: Westerwinde verzorgt onderwijs waarbij de kansen op ontwikkelen voor alle kinderen van 4-14 gelijk zijn. Met het vaststellen van deze missie is het fundament gelegd voor de verdere doorontwikkeling. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deze doorontwikkeling en zijn de volgende doelstellingen bereikt: Binnen Westerwinde wordt inmiddels gewerkt met het doelgroepenmodel, waarbij de ondersteuningsbehoefte van kinderen voorop komt te staan. Op basis van dit doelgroepenmodel wordt de ondersteuningsbehoefte van leerlingen vastgesteld. Het team en de leerlingen werken en spelen steeds meer samen in groepen of bouwen. Er zijn collega's die in/met zowel SBO als SO groepen werken. Er wordt gewerkt met gezamenlijke leerlijnen (ontwikkelingsgericht) en het leerlingvolgsysteem is op elkaar afgestemd, beide scholen maken inmiddels gebruik van hetzelfde administratie-en leerlingvolgsysteem Parnassys. Er wordt intensief samengewerkt aan een gezamenlijke professionele cultuur waarin iedereen wordt meegenomen in het proces. 

Nu is het zover dat we ook leerlingen vanuit het SO en het SBO in 1 groep gaan plaatsen en daar zijn we trots op: We kunnen dan leerlingen in een groep bieden wat ze nodig hebben! Zonder dat daar een onderwijssoort bij wordt genoemd: Kortom de 'schotten' tussen beide afdelingen SO/SBO in Westerwinde zijn helemaal verdwenen voor 3 groepen. Daar horen ook nieuwe groepsnamen bij vonden wij voor het gehele Kindcentrum: We hebben gekozen voor een kleur per groep passend bij onze naam Westerwinde: 

Een "winde" is een plant met mooie bloemen, roze, witte of blauwe, die groeit langs akkervelden. Lang geleden waren er op de plek waar ons Gespecialiseerd Kindcentrum staat ook akkers. Veendam is namelijk een lintdorp en bestond vroeger vooral uit het dorp wat lag tussen het Oosterdiep en het Westerdiep, de rest was landbouw en veen. De akkerwinde komt veel voor in Nederland en groeit op grazige plekken, akkerlanden, langs wegen en in de duinen.  

 "WESTERWINDE" omdat de school aan het Westerdiep staat, er vroeger landbouw was en de bloemen staan voor onze kinderen. Allemaal verschillende kinderen (verschillende kleuren) die we stuk voor stuk willen laten bloeien/ groeien tot prachtige bloemen/ jong volwassenen.  

Mede namens het schoolteam, teamleiders Westerwinde Jantina Kuitert en Jenny Martijn

  

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.